با حكم رئیس فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو، شهرام كمال زاده به عنوان سرپرست هيات شناي فارس منصوب شد .

 

 

نائب رئیس هیئت شنای استان فارس سرکار خانم فروزنده زرآور

از قهرمانان اسبق شنای کشور و همچنین از اساتید دانشگاه علوم پزشکی شیراز که بعنوان سرمربی تیم شنای بانوان و مربی بین المللی و همچنین از مدرسین بسیار فعال شنا و نجات غریق شناگران و مربیان توانمندی را تحویل جامعه شنای فارس و کشور دادند و در حال حاضر بعنوان اعضاء کمیته شنای بانوان دارای کرسی در فدراسیون شنای کشور می باشند.

 

 

سعيد روستا -دبير هيات شنا شيرجه و واترپلو فارس