هئیت شنا ، شیرجه و واترپلوی استان فارس

 

نشانی: شیراز ابتدای بلوار چمران – نبش ابیوردی دوم – استخر انقلاب

شماره تماس: ۰۷۱۳۶۲۸۶۹۲۳

فکس: ۰۷۱۳۶۲۸۶۹۲۴

ایمیل: shenafars@gmail.com